21 września 2016

Zarządzanie najmem

Naszą usługę kompleksowego zarządzania najmem adresujemy do inwestorów, właścicieli mieszkań i domów, którzy z różnych przyczyn nie mają możliwości profesjonalnie zająć się sprawami swojej nieruchomości jak również zabiegają o efektywną płynność wynajmu. Działamy na terenie Warszawy.

Warunki umowy o zarządzanie lokalem mieszkalnym przeznaczonym pod wynajem są zawsze indywidualnie uzgadniane z właścicielem nieruchomości. Czynniki jakie kształtują sukces najmu to: lokalizacja nieruchomości, standard wykończenia i wyposażenia, cena najmu i oczekiwana przez właściciela nieruchomości stopa zwrotu.

CO ROBIMY?

Specjalnie przygotowany pakiet zarządzania najmem zawiera m.in.:

  • dobrą ekspozycję i reklamę lokalu mieszkalnego oraz poszukiwanie potencjalnych najemców w ramach preferencji właściciela,
  • negocjacje z potencjalnymi najemcami w zakresie wyznaczonym przez właściciela,
  • sporządzenie umowy najmu, protokołu zdawczo-odbiorczego, spis stanu technicznego i użytkowego lokalu na dzień wynajmu oraz podpisanie dokumentów z najemcami, nadzór nad dopełnieniem wszystkich formalności prowadzenie bieżącego nadzoru nad wpłatą kwot za wynajem, regulowanie należności do wspólnoty mieszkaniowej, rozliczanie mediów na lokalu mieszkalnym oraz windykacja najemcy w razie braku wpłat,
  • utrzymywanie kontaktu z najemcami i reagowanie na ich bieżące potrzeby
    w ramach kompetencji wyznaczonych przez właściciela,
  • bieżący kontakt z właścicielem w formie elektronicznej lub telefonicznej,
  • gwarancja stałej ceny za usługi zarządzania nieruchomością przeznaczoną na wynajem.

Wszystkie usługi są dostosowane indywidualnie do budynku, w którym mieszkasz. 
Jesteśmy elastyczni i gotowi na nowe wyzwania.