21 września 2016

Administracja nieruchomościami

Prawidłowa administracja nieruchomościami polega przede wszystkim na podejmowaniu właściwych działań oraz na odpowiednim ich udokumentowaniu. W tym celu Administrator Nieruchomości zobowiązany jest do prowadzenia skrupulatnej dokumentacji w wielu obszarach funkcjonowania podległego mu obiektu wraz z terem, który do niego przylega. Korzystając z naszych usług możecie Państwo być pewni, że wszystkie wymogi formalno-prawne dotyczące administracji nieruchomości zostaną wypełnione. Od wielu lat zajmujemy się administracją nieruchomości w największych dzielnicach Warszawy, czyli Mokotowie, Żoliborzu i Woli. Nasze usługi świadczymy również na terenie Piaseczna i Radzymina.

Stan techniczny budynku

remont nieruchomosciStanem technicznym budynku zajmiemy się od samego początku, zbierając informacje z dokumentów przejętych od Państwa na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Następnym krokiem w administracji nieruchomościami będzie sprawdzenie przez naszych fachowców prawidłowego funkcjonowania sieci mediów, infrastruktury oraz zabezpieczeń w budynku. Dla późniejszej, właściwej eksploatacji budynku istotne będą także warunki dostaw mediów. Wynegocjujemy je z dostawcami prądu, gazu i wody w Państwa imieniu.

Z biegiem czasu, w budynku mogą pojawić się oznaki zużycia albo nastąpić usterki wskutek niewłaściwego użytkowania. Zaradzimy temu, poszukując odpowiednich firm usługowych, z którymi wynegocjujemy zakres prac oraz dopilnujemy prawidłowego ich wykonania. Niezbędne w administracji nieruchomościami są także okresowe przeglądy techniczne i prowadzenie książki obiektu budowlanego. Poza tym na komfort użytkowników nieruchomości wpłynie utrzymanie jej w należytej czystości, a terenów przyległych w estetycznej formie.

Stan prawny administrowanej nieruchomości

Z przejętej od Państwa dokumentacji wynikać będzie również stan prawny nieruchomości. Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia sprawdzimy, czy zgadza się on ze stanem faktycznym i czy odpowiada on obowiązującemu prawu i zasadom współżycia społecznego. Jeżeli nieruchomość znajduje się we władaniu Wspólnoty Mieszkaniowej, zajmiemy się stroną rejestracyjną. Zaczniemy od uzyskania numeru NIP, REGON oraz założenia rachunku bankowego (o ile oczywiście nie zostało to już wcześniej uczynione).

Niezwykle ważne w administracji nieruchomościami będzie również ubezpieczenie OC oraz od zdarzeń losowych. Aby je zapewnić, przejrzymy oferty różnych Ubezpieczycieli i wybierzemy tego z najkorzystniejszą ofertą. W bieżącym administrowaniu nieruchomością niejednokrotnie trzeba będzie wystąpić do organów Administracji Państwowej albo odnieść się do pism z Urzędu Skarbowego lub Sądu. We wszystkich tego typu sprawach formalno- prawnych jesteśmy w stanie Państwa reprezentować i poprowadzić postępowanie aż do uzyskania satysfakcjonującej decyzji. Możemy także reprezentować Wspólnotę w sprawach między poszczególnymi właścicielami oraz prowadzić z nimi stosowną korespondencję.

Administracja księgowością wspólnoty mieszkaniowej

wypisywanie dokumentów administracyjnych nieruchomościJako jednostka prawna, Wspólnota Mieszkaniowa zobowiązana jest do prowadzenia księgowości. Posiadając odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie rachunkowości i prowadzenia ksiąg, zajmiemy się również tym obszarem administrowania nieruchomością w Państwa imieniu. Dokonywać będziemy rozliczeń z tytułu eksploatacji budynku, odpowiednio kwalifikując koszty i wydatki. Zaksięgujemy także wpływy od mieszkańców i najemców z tytułu zaliczek oraz opłat za media. Aktualizować będziemy wykaz lokali oraz ich właścicieli, poprowadzimy pozaksięgową ewidencję kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

Ponadto Ustawa o własności lokali nakłada obowiązek sporządzania planu gospodarczego i jego właściwego rozliczenia, co oczywiście nie stanowi dla nas problemu. W bieżącym prowadzeniu księgowości i administrowaniu nieruchomościami istotne znaczenie będą miały kolejne uchwały Wspólnoty i zmiany w jej Regulaminie. W związku z tym będziemy organizować zebrania wspólnoty oraz sporządzać z nich odpowiednie sprawozdania. Nie można niestety wykluczyć, że potrzebna będzie także windykacja należności, którą także jesteśmy w stanie dla Państwa przeprowadzić.

Zakres naszych obowiązków w administrowaniu nieruchomościami zależeć będzie od Państwa potrzeb. Możecie Państwo scedować na nas część administracji nieruchomością lub zdecydować się na kompleksową obsługę. Nasza oferta jest elastyczna i w każdym przypadku jesteśmy gotowi dostosować ją do Państwa wymagań.